Odbiorniki systemów bezprzewodowych Sennheiser omówiliśmy szczegółowo w dwóch poprzednich częsciach cyklu. Ale tak, jak do „tanga trzeba dwojga”, tak do duetu potrzebujemy nadajników, nad którymi się obecnie pochylimy.

Najczęściej stosowanym nadajnikiem będzie body-pack, służący do podłączania głównie mikrofonów krawatowych. Oznaczane są one SK wraz cyfrowym oznaczeniem serii, a na końcu występuje oznaczenie generacji (np. SK 100 G3). Obudowa pod względem mechanicznym jest niemal identyczna jak odbiorników. Najbardziej rzucającą się w oczy różnicą jest umiejscowienie na górze mechanicznego przełącznika opisanego MUTE.

W porównaniu do odbiorników generacji G3, nadajnik ma złącze minijack, które jest umiejscowione „po drugiej” stronie, z dala od antenki. Wejście jest niesymetryczne, może przyjmować sygnały mikrofonowe oraz liniowe, ale trzeba inaczej mieć skonfigurowane kable połączeniowe. W przypadku korzystania z oryginalnych kabli bądź mikrofonów, problem ten nie dotyczy, ale kiedy nam się złącze zepsuje, warto o tym pamiętać. Jeśli chcemy podłączyć mikrofon należy zewrzeć obudowę sleeve z pierścieniem ring, a sygnał podać na końcówkę tip. Nadajnik podaje wtedy napięcie na mikrofon (wynoszące około 7V), które jest zawsze aktywne (nie ma możliwości wyłączenia). Jeśli chcemy podać sygnał liniowy do nadajnika to należy zewrzeć obudowę sleeve z końcówką tip, a na pierścionek ring podać sygnał (nadajnik wtedy nie podaje żadnego napięcia). W nadajnikach serii 300 bądź 500 występuje analogiczna sytuacja. Natomiast w nadajniku SK2000 zamiast złącza minijack znajdziemy złącze Lemo (można wymienić na minijack, co jest często praktykowane).

Drugim często stosowanym nadajnikiem będzie plugon, oznaczony literami SKP wraz z serią i generacją. Ma on postać bloczka z wejściem XLR, od góry. Plugon po wetknięciu w złącze wyjściowe XLR (np. w mikrofonie) można zablokować poprzez kilkukrotne obrócenie pierścienia na plugonie, aby wysunął się ząbek blokujący. Plugon jest w całości metalowy (włącznie z klapką od baterii). Wejście XLR w nadajniku SKP 100 G3 jest niesymetryczne (pin 3 zimny jest zwarty z pinem 1 masą). W wyższych seriach SKP 300 G3 oraz SKP 2000 nadajniki mają wejścia symetryczne oraz mogą podać napięcie phantom +48V na mikrofon (nadajniki serii 100 nie podają phantoma). Nadajnik posiada te same przyciski sterujące co inne urządzenia serii (ON/OFF, SET, góra, dół) oraz przełącznik MUTE.

Ostatnim nadajnikiem systemów bezprzewodowych Sennheiser będzie mikrofon doręczny oznaczony SKM wraz z serią oraz generacją. Fabrycznie serie 100 oraz 300 wyposażone są w kapsuły serii 8 (MMD835, MMD845, MMD865), seria 500 w kapsuły serii 9 (MMD935, MMD945, MMD965). Kapsuły są wymienne pomiędzy wszystkimi seriami (100, 300, 500, 2000). Warto zwrócić uwagę, że kapsuły są te same co w mikrofonach przewodowych serii Evolution, ale nie są wymienialne pomiędzy mikrofonami przewodowymi a bezprzewodowymi. Obudowy mikrofonów są również wykonane z metalu, a sterowanie odbywa się poprzez joga (połączone funkcje SET, góra, dół) oraz przycisk ON/OFF. W nadajniku SKM 300 G3 dodatkowo występuje włącznik znajdujący się poniżej kapsuły.

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawiają się informacje o poziomie sygnału wejściowego (wskaźnik po lewej stronie ekranu AF), stan baterii w prawym dolnym rogu, na dole wyświetlacza litera P oznaczająca włączenie PILOT-a oraz „podświetlany” napis MUTE oznaczający wyciszenie nadajnika. W prawym górnym rogu mamy symbol antenki oznaczający nadawanie. Naciskając przyciski góra/dół możemy z wyświetlacza odczytać aktualną częstotliwość (oraz zadany bank) i ustawioną nazwę. We wszystkich urządzeniach znajdziemy też diodę oznaczającą włączenie urządzenia, czy też sygnalizującą bardzo słabe baterie (poprzez mruganie). W nadajnikach plugon oraz ręcznych znajduje się ona od spodu, natomiast w bodypack’u umiejscowiona jest obok wyświetlacza. W nadajniku bodypack występuje dodatkowa dioda sygnalizująca zbyt wysoki sygnał wejściowy oraz przesterowanie.

Sterowanie i nawigacja po menu odbywa się w identyczny sposób co dla odbiorników. Menu wszystkich trzech odmian nadajników jest bardzo do siebie podobne, więc zostanie omówione wspólnie.
SENSITIVITY oznacza czułość naszego urządzenia. Zakres jest regulowany od 0dB do –48dB, ze skokiem co 6dB dla plugona oraz nadajnika ręcznego, natomiast dla nadajnika bodypack jest on regulowany od 0dB do –60dB ze skokiem co 3dB. Nastawienie 0dB oznacza ustawienie maksymalnej czułości w urządzeniu, natomiast skrajnie minimalne nastawienie (-48dB/-60dB) oznacza, że urządzenie jest w stanie przyjąć sygnały o bardzo dużym poziomie.
FREQUENCY PRESET jest funkcją gdzie możemy nastawić częstotliwość, na której nadajnik nadaje sygnał radiowy. Działanie tej funkcji jest identyczne jak w odbiorniku (opisane dokładnie w poprzednim artykule).
NAME oraz AUTO LOCK działają identycznie jak w odbiorniku.
Dużo więcej natomiast dzieje się w pod menu ADVANCED.
TUNE jest funkcją gdzie możemy ustawić ręcznie częstotliwość nadawania (identycznie jak w odbiorniku).
MUTE MODE jest funkcją, gdzie możemy ustawić „sposób” wyciszania nadajnika (kiedy przełączymy przełącznik MUTE). AF ON/OFF oznacza, że nadajnik nadaje sygnał radiowy wraz z całkowicie wyciszonym sygnałem audio. RF ON /OFF oznacza, że nadajnik w trybie MUTE zaprzestaje nadawania sygnału radiowego (ginie z wyświetlacza symbol antenki w momencie wyciszenia). DISABLED wyłącza funkcję. Nie występuje ona w nadajnikach ręcznych, z wyjątkiem nadajnika SKM 300 G3, gdzie do przycisku MIC możemy oprócz standardowustwawień możemy przypisać funkcje PUSH TO MUTE – naciskamy aby chwilowo przyciszyć mikrofon, PUSH TO TALK – musimy trzymać przycisnięty przycisk aby przesłać dźwięk z mikrofonu.
RF POWER nie występuje w nadajnikach serii 100, a we wszystkich wyższych. Tutaj możemy ustawić sobie moc z jaką nadajnik nadaje. LOW oznacza moc 10mW, STANDARD – 30mW. W nadajnikach serii 2000 spotkać można jeszcze HIGH – 50mW, oraz co ciekawe można jeszcze przełączyć na MAXIMUM – 100mW(o czym nie wspomina istrukcja obsługi).
PHANTOM POWER 48V występuje tylko w nadajnikach SKP 300 G3 oraz 2000. ACTIVE załącza podawanie napięcia zasilającego phantom na mikrofon.
CABLE EMULATION jest funkcją występującą tylko w nadajnikach bodypack i ma praktyczne zastosowanie w momencie używania nadajnika w połączeniu z gitarą. Nadajnik ma możliwość emulowania pojemności kabla gitarowego. Nastawienia LOW, MEDIUM i HIGH nie są szczegółowo opisane przez producenta, ale gitarzyści będą wybierać te nastawy na ucho. Dla pozostałych zastosowań wystarczy wybrać ustawienie MINIMUM.
PILOT TONE, LCD CONTRAST, RESET, SOFTWARE REVISION działają identycznie jak w odbiornikach, więc jeśli ktoś zapomniał to odsyłam do wcześniejszego artykułu.

W nadajniku ręcznym SKM 2000 występuje dodatkowa funkcja LOW CUT obcinająca najniższe częstotliwości. Producent nie podaje na jakiej częstotliwości następuje odcięcie oraz z jaką krzywą cięcia.

System Sennheisera jest bardzo elastyczny. Każdy może go sobie skompletować w zależności od własnych potrzeb i wymagań, oraz od zasobności portfela. W każdej chwili możemy go sobie rozbudowywać i nie musimy mieć wcale elementów z tej samej serii czy generacji, aby razem poszczególne elementy ze sobą współpracowały. Oczywiście przedstawione rozwiązania są tymi najpopularniejszymi, powszechnie stosowanymi w produkcjach telewizyjnych czy filmowych, ale producent posiada w swojej ofercie jeszcze wiele innych.

Omówiliśmy dość szczegółowo systemy bezprzewodowe, ale jeszcze mikrofony pozostaną z nami. Przyjrzymy się wszelakim akcesoriom mikrofonowym oraz spojrzymy praktycznie na rynek mikrofonów.