Wracamy do szczegółowego omówienia elementów systemów bezprzewodowych firmy Sennheiser. 

Do menu odbiornika wejdziemy naciskając przycisk SET. Wejście do poszczególnych pozycji menu oraz akceptacje wybranych nastawień dokonujemy naciskając SET. Naciskając ON/OFF wychodzimy całkowicie z menu. Przyciskami góra / dół pod wyświetlaczem poruszamy się po menu.

Po wejściu do menu ukazują nam się poszczególne ustawienia urządzenia:

SQUELCH jest swego rodzajem bramką szumu, która „przepuszcza” sygnał audio kiedy odbierany sygnał radiowy jest odpowiedniej mocy. Przy ustawieniu LOW odbiornik poda dalej dźwięk przy bardzo słabym odbieranym sygnale radiowym. Przy ustawieniu HIGH odbierany sygnał musi być bardzo silny (około połowy skali RF) aby bramka się otworzyła. Ustawienie MIDDLE jest ustawieniem pośrednim.

Które ustawienie wybrać? Niezależnie od tego co ustawimy, nie ma to wpływu na jakość dźwięku. Osobiście ustawiam LOW i zazwyczaj staram się być jak najbliżej nadajnika (często pojedyńcze metry) . Kiedy ustawimy HIGH, a nadajnik będzie bardzo daleko, może odbiornik po prostu pozostać „niemy”, pomimo odbieranego i dość poprawnego sygnału.

SYNC jest funkcją pozwalającą na zestrojenie nadajnika z odbiornikiem. Odbiornik przesyła poprzez podczerwień do nadajnika nastrojoną częstotliwość, ustawioną nazwę oraz ustawienie PILOT’a.

FREQUENCY PRESET jest funkcją, w której ustawiamy częstotliwość na której urządzenie ma odbierać sygnał. Możemy ją wybrać z wcześniej ustawionych przez producenta, które są posegregowane w BANKI, oraz poszczególne pozycje. Po wejściu w tę funkcję w pierwszej kolejności wybieramy BANK, a następnie zatwierdzając przyciskiem SET możemy wybrać pozycję i zarazem częstotliwość. Najważniejszą rzeczą o której należy wspomnieć, to producent w przypadku używania kilku zestawów (pracujących na tych samych częstotliwościach) zaleca używać wszystkie urządzenia na częstotliwościach z jednego BANKU. W każdym z nich predefiniowane częstotliwości są tak dobrane, aby nadajniki nie oddziaływały wzajemnie na częstotliwości na których nadają. Wszystkie tabelki częstotliwości oraz BANKów znajdziemy tutaj.

EASY SETUP jest submenu, w którym mamy trzy funkcje. Pierwsza z nich to SCAN NEW LIST, w której odbiornik przeszukuje cały zakres częstotliwości, na którym pracuje, w poszukiwaniu wolnych częstotliwości. Jeśli odbiornik znajdzie częstotliwości, na których „coś jest” to automatycznie wyklucza je z predefiniowanych częstotliwości w poszczególnych BANKach. Czasem zdarza się, że odbiornik błędnie rozpoznaje sygnały radiowe i wyklucza częstotliwość, na której zestaw może pracować poprawnie. Raz miałem sytuację, że po skanowaniu odbiornik wskazał, że nie ma żadnej wolnej częstotliwości, z racji dość sporej ilości różnych „śmieci radiowych” w eterze. Po ręcznym ustawieniu zestawów, wszystkie trzy pracowały bez żadnych zakłóceń. Do tego skanowania należy więc podchodzić z dystansem. Oczywiście trzeba pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie w momencie skanowania należy mieć wyłączone wszystkie nadajniki. W funkcji CURRENT LIST urządzenie podaje nam ile mamy wolnych częstotliwości w każdym z BANKów, oraz po zatwierdzeniu wybieramy konkretną częstotliwość. Oczywiście urządzenie pamięta ostatnie skanowanie, więc jeśli zmienimy lokację należy przeprowadzić nowe skanowanie. RESET LIST „czyści” pamięć skanowania (wszystkie częstotliwości we wszystkich BANKACH stają się dostępne). Osobiście bardzo rzadko korzystam z tej funkcji. Czasem podczas pracy po raz pierwszy na danym terenie włączam skanowanie.

NAME jest funkcją, w której ustawiamy nazwę urządzenia. Możemy wybrać sobie dowolną, składającą się z ośmiu znaków. Do wyboru mamy litery małe i wielkie, cyfry oraz znaki specjalne. Ustawianie odbywa się poprzez wybieranie znaku przyciskami góra/dół i zawierdzanie przyciskiem SET., które powtarzamy osiem razy dla każdego znaku (trzeba przejść przez wszystkie znaki).

AF OUT odpowiada za ustawienie poziomu sygnału wyjściowego. Możemy regulować od –30dB do +12dB, ze skokiem co 6dB. Tutaj nie ma uniwersalnego ustawienia, tylko trzeba dobrać doświadczalnie do urządzenia, do którego podłączamy odbiornik. Jeśli używam z odbiornika urządzeniami posiadającymi wejścia XLR z bardziej rozbudowaną możliwością regulacji wzmocnienia (mikser Sound Devices 442; kamery Sony FS100, FS 700, F7, Arri Alexa Mini) to zazwyczaj ustawiam 0dB, dalej kontrolując poziom w kamerze. Używając z aparatami (któryś Nikon, Sony A7) zazwyczaj musiałem obniżyć poziom wyjściowy do –18dB (może dlatego, że nie było czasu zagłębiać się w czeluści menu urządzenia i przestawiać odpowiednie ustawienia). Oczywiście w przypadku kamer czy aparatów wysyłałem pilota, więc nie musiałem szczegółowo się zastanawiać nad poziomem. Jeśli ma być inaczej, to oczywiście trzeba sobie na spokojnie zobaczyć jak wygląda sytuacja z poziomami.

AUTO LOCK odpowiada za włączenie (ACTIVE) automatycznej blokady przycisków. Po aktywowaniu tej funkcji, po kilku sekundach bezczynności (nienaciskania przycisków) włącza się blokada oraz na wyświetlaczu pojawia się symbol zamkniętej kłódki. W tym fakcie nie możemy wyłączyć odbiornika ani wejść do menu. Jeśli chcemy wyłączyć blokadę to trzeba wcisnąć przycisk SET, następnie przyciskami góra/dół przełączyć aby na wyświetlaczu pojawiło się pytanie „UNLOCK ?” I kolejny raz nacisnąć SET. Zastanawiałem się czemu ta funkcja ma służyć, ale moja wyobraźnia przegrała 😉 Osobiście nie używam tego, gdyż niepotrzebnie tylko utrudnia pracę z urządzeniem.

Wśród pozycji w menu głównym znajdziemy też wejście do submenu oznaczone ADVANCED.

Tu możemy ręcznie ustawić sobie częstotliwość, na której odbiornik ma pracować, wchodząc do pozycji TUNE. Po wejściu w pierwszej kolejności wybieramy megahertze (skok co 1 MHz), a po zatwierdzeniu przyciskiem SET możemy nastawić dokładną częstotliwość po przecinku (skok co 0.025 MHZ), co zatwierdzamy wciskając kolejny raz SET. Ustawiając częstotliwość w powyższy sposób, nastawiona częstotliwość zostaje zapisana w banku użytkownika U pod pozycją nr 1. Jeśli chcemy ustawić i zapisać swoją częstotliwość pod inną pozycją wchodzimy do pozycji TUNE w urządzeniu poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET. W ten sposób pierwszą rzeczą, którą ustawiamy jest numer pozycji w banku U. Po zatwierdzeniu przyciskiem SET, później ustawiamy częstotliwość w analogiczny sposób. Osobiście używam tylko częstotliwości z banków zdefiniowanych przez producenta. Ręczne ustawianie częstotliwości może się przydać, kiedy będziemy łączyć ze sobą urządzenia różnych generacji, np. G2 z G3 (częstotliwości w bankach pomiędzy serią G2 a G3 nie pokrywają się).

PILOT TONE jest pozycją, w której włączamy sygnał pilota (ACTIVE). Kiedy włączymy w nadajniku sygnał pilota, nadajnik wraz z sygnałem audio przesyła do odbiornika sygnał o częstotliwościach ponadakustycznych (32.7665 kHz +/- 2 kHz). Odbiornik odbierając sygnał, poniekąd rozpoznaje prawidłowość sygnału poprzez obecność pilota. Kiedy sygnał jest obecny otwiera bramkę szumu i podaje sygnał audio na wyjście. Kiedy w nadajniku będziemy mieć wyłączonego pilota, a w odbiorniku tą funkcję włączymy to na wyjściu nie będzie żadnego sygnału audio. Odwrotna sytuacja następuje kiedy włączymy pilota w nadajniku, a wyłączymy w odbiorniku. Wtedy bramka szumu będzie zawsze otwarta. Co ciekawe w instrukcji od generacji G2 można wyczytać, że pilot chroni od interferencji radiowych spowodowanych obecnością innych nadajników, ale w instrukcji od generacji G3 już nie ma słowa na ten temat. Jak jest naprawdę i co dodatkowo robi pilot wiedzą jedynie projektanci tych urządzeń. Oczywiście proponuję go włączać.

Następne funkcje w submenu ADVANCED mają już małe znaczenie. LCD CONTRAST odpowiada za ustawienie kontrastu wyświetlacza. W funkcji SOFTWARE REVISION możemy sprawdzić wersję oprogramowania, które jest zainstalowane w odbiorniku. Na chwilę obecną, z tego co się orientuję najnowsza wersja ma nr 1.7.7. Natomiast w funkcji RESET przywrócimy ustawienia fabryczne.

Gdybyśmy zamiast „setki” nabyli odbiornik serii 2000 to większość funkcji w menu jest niemal taka sama. SQUELCH ma więcej ustawień i próg zadziałania ustawiamy w dB. Odbiornik EK2000 posiada dodatkowo wyjście słuchawkowe, a regulacja głośności odbywa się w pozycji PHONES VOLUME w menu. W każdym z banków jest więcej predefiniowanych częstotliwości. Jeśli jesteśmy zaznajomieni z „setką” to bez problemu obsłużymy odbiornik serii 2000.

Strony: 1 2