Akademia Rzemiosła Filmowego EIZO/ videodslr

Zajęcia Akademii Rzemiosła Filmowego przeznaczone są dla tych którzy zaczynają swoją przygodę z filmowaniem i chcą w krótkim czasie opanować podstawy pracy z kamerą i postprodukcją oraz dla tych, którzy uważają, ze warto usystematyzować swoją wiedzę.

Zakres zajęć obejmuje wszystkie niezbędne umiejętności potrzebne filmowcowi, by mógł ugruntować swoją wiedzę i umiejętności filmowe, by móc rozwijać swój talent.

Uważamy, że rozwój technologii zapisu cyfrowego i jego specyfika powodują, że bez posiadania odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej filmowiec nie jest w stanie prawidłowo się rozwijać.

Rozwój telewizji internetowych, kanałów YT i rynku usług filmowych powoduje, że coraz więcej ludzi chce zajmować się realizacją video i z tego żyć. My chcemy im to ułatwić, by jakość ich oferty decydowała o konkurencyjności.

Będziemy się spotykać w małych grupach (do 10 osób) – w w kameralnym gronie.

Cena kursów:

1) Podstawy realizacji filmowej wraz ze wstępem do postprodukcji – 21 października – 16 grudnia 2017, godzina 9.00 – 14.00 – 2500,00 zł + VAT
2) Kolor w filmie postprodukcja w DaVinci Resolve  – 21 października – 16 grudnia 2017, godzina 14.30 – 19.30 – cena: 2500,00 zł + VAT
3) Oba kursy: 21 października – 16 grudnia 2017, godzina 9.00 – 19.30 – cena: 4500,00 zł + VAT

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja (formularz rejestracji poniżej). Po wykonaniu rejestracji  wyślemy powiadomienie e-mailem dotyczące płatności.  Ilość miejsc ograniczona – 10 uczestników na każdym kursie. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie płatności do 18.10.2017.  Szczegóły w powiadomieniach wysłanych e-mailem do zgłaszającego się uczestnika. 

powered by Typeform
Program Akademii Rzemiosła Filmowego

Szkolenie EIZO/videodslr.pl – Podstawy realizacji filmowej
wraz ze wstępem do postprodukcji.
(21 października – 16 grudnia 2017, godzina 9.00 – 14.00)
cena: 2500,00 zł + VAT

Co powinien mieć uczestnik – urządzenie filmujące (pozwalające na manualne ustawienia filmowania – od smartfona z odpowiednią aplikacją, przez aparaty aż do kamer) oraz komputer w domu na którym da się cokolwiek zmontować (potrzebny tylko na ostatnią pracę domową)

Lekcja 1 (21. października) – Na lekcji nauczymy się podstawowych parametrów, jakie musimy ustawić w aparacie / kamerze by nagrać dobre ujęcie oraz przećwiczymy nagrywanie ujęć.

 1. Podstawowe ustawienia kamery i filmującego aparatu (1 godzina):
  – rozdzielczość filmowania – co to jest HD, Ultra HD, 2K i 4K
  – klatkaż – kto i kiedy powinien nagrywać w 24, 25, 30 klatkach na sekundę? Po co kamery mają 100 czy 200 kl/sek?
  – co wpływa na jasność rejestrowanego obrazu – przysłona obiektywu, czas migawki oraz jego typowe wartości dla filmu, czułość iso, filtry szare
  – poprawne ustawienie ekspozycji – pomiar światła w aparacie / kamerze, histogram, zebra, ustawianie ekspozycji “na oko”
  – co jeszcze trzeba ustawić przed włączeniem nagrywania? balans bieli i profil obrazu w skrócie
 2. Krótkie ćwiczenia uczestników z ich sprzętem (1 godzina) – z pomocą prowadzącego znajdujemy gdzie ustawić wszystkie parametry nagrywania i nagrywamy poprawne technicznie ujęcia
 3. Omówienie nagranego materiału (1 godzina)
 4. Ciąg dalszy teorii – tym razem od strony artystycznej (1 godzina):
  – ostrość
  – głębia ostrości
  – kompozycja kadru
  – rodzaje perspektywy
  – na jakiej wysokości ustawić kamerę
 5. Zadanie domowe

Lekcja 2 (4. listopada) – Na lekcji nauczymy się, podstawowych artystycznych zasad filmowania oraz poznamy sprzęt umożliwiający ruch kamery.  

 1. Przegląd prac domowych z lekcji poprzedniej.
 2. Teoria – nagrywanie więcej niż jednego ujęcia danego tematu:
  – rodzaje planów w filmie (od detalu do planu totalnego)
  – różnicowanie planów
  – oś akcji / kontaktu
  – różnicowanie kątów ustawienia kamery względem akcji
  – kierunki ruchu (zarówno kamery, jak i tego co filmujemy)
  – wpływ ogniskowej na to jak kamera widzi świat
  – dobór obiektywu do naszego aparatu / kamery oraz do sytuacji, którą filmujemy
  – urządzenia umożliwiające i wspomagające ruch kamery
 3. Ćwiczenie praktyczne – zadaniem uczestników będzie nagranie 5 ujęć jednej osoby wykonującej jakąś czynność. Ujęcia mają być nagrane z zachowaniem zasad omówionych przed chwilą (kierunki, oś akcji, różnicowanie planów itd)
 4. Omówienie i montaż ujęć wykonanych na ćwiczeniu.
 5. Zadanie domowe

Lekcja 3 (25. listopada) – Na lekcji nauczymy się podstaw oświetlania tego co filmujemy oraz nagrywania dźwięku.

 1. Przegląd prac domowych z lekcji poprzedniej.
 2. Kształtowanie strony wizualnej filmu – zaawansowane ustawienia aparatu / kamery oraz oświetlenie w filmie:
  – temperatura barwowa – wspólny język między kamerą a lampami
  – profile obrazu w aparatach i kamerach, głębia bitowa, próbkowanie koloru, czym są liniowe i logarytmiczne profile obrazu i kiedy używać których
  – wizualne właściwości światła – światło zimne i ciepłe, miękkie i ostre, skupione i rozproszone, bezpośrednie i odbite
  – funkcja światła w odniesieniu do tematu ujęcia – światło rysujące, wypełniające, kontrowe
  – najpopularniejsze rodzaje lamp filmowych oraz ich tańsze zamienniki
  – analizy oświetlenia na wybranych przykładach
 3. Nagrywanie dźwięku:
  – parametry dźwięku – głębia bitowa, częstotliwość próbkowania, pliki z kompresją i bez
  – mikrofon wbudowany a mikrofon zewnętrzny; najpopularniejsze typy wejść mikrofonowych
  – dlaczego dźwięk nagrywany przez aparat jest tak podłej jakości?
  – zewnętrzne rejestratory dźwięku
  – rodzaje mikrofonów stosowanych w filmie
  – dobór mikrofonu do nagrywanej sytuacji
  – awaryjne / improwizowane rozwiązania w trudnych i niespodziewanych sytuacjach
 4. Ćwiczenie praktyczne – uczestnicy pod nadzorem prowadzącego oświetlają i nagrywają dźwięk w scenie dialogowej na dwie osoby. Testujemy różne rodzaje oświetlenia i sytuacje z ruchem aktorów oraz bez.
 5. Zadanie domowe

Lekcja 4 (2. grudnia) – Na lekcji nauczymy się patrzenia na film jak na większą całość oraz podstaw obsługi programu montażowego

 1. Przegląd prac domowych z lekcji poprzedniej
 2. Film jako większa całość:
  – przeprowadzanie wywiadu – kogo, kiedy i o co pytać
  – scena i sekwencja w filmie
  – różnicowanie dynamiki i tempa
  – struktura filmu – konstrukcja trzyaktowa, dobór ujęć na początek i koniec
  – przegląd i analiza wybranych przykładów filmowych pod kątem struktury i narracji
 3. Podstawy obsługi programów montażowych (wybór programów zależny od preferencji użytkowników) w stopniu umożliwiającym samodzielne zmontowanie krótkiego filmu:
  – ustawienia projektu
  – import materiału
  – synchronizacja obrazu i dźwięku z różnych źródeł
  – cięcie i przesuwanie ujęć
  – usuwanie dźwięku
  – dobór muzyki
 4. Zadanie domowe

Lekcja 5 (16. grudnia) – Omówienie powstałych w toku kursu filmów, podsumowanie, rozdanie dyplomów

 1. Przegląd i omówienie filmów nagranych przez uczestników. Ewentualne poprawki montażowe i inne.
 2. Rozdanie dyplomów
Szkolenie EIZO/videodslr.pl  – Kolor w filmie
postprodukcja w DaVinci Resolve
(21 października – 16 grudnia 2017, godzina 14.30 – 19.30)
cena: 2500,00 zł + VAT
Uczestnik powinien mieć komputer z zainstalowaną najnowszą pełną wersją programu DaVinci Resolve oraz zestaw różnych klipów własnego autorstwa – surówka z kamery.

Lekcja 1 (21. października) – Podczas zajęć nauczymy się jak zbudowany jest DaVinci Resolve, na czym polega praca w programie oraz poznamy wstępne czynności pozwalające na dalszą efektywną pracę.

 1. Obsługa programu i składowe interfejsu: MODUŁ MEDIA, MODUŁ EDIT, MODUŁ COLOR , MODUŁ DELIVERy.
 2. Praca z MODUŁEM MEDIA – ustawienia dysków roboczych i import mediów do programu – podstawowe czynności związane z porządkowaniem materiału filmowego – biny, powerbiny, timeline biny, ustawianie klatkażu osi czasu, przygotowywanie klipów od montażu – ustawianie klatek startowych i końcowych, stabilizacja ujęć, kadrowanie.
 3. Tworzenie i konfiguracja projektu –  ustawianie parametrów podglądu, koloru i skalowania.

Lekcja 2 (4. listopada) – Podczas zajęć nauczymy się podstawowych narzędzi do korekcji kolorystycznej, pracy z wykresami, analizy tonalnej i kolorystycznej materiału filmowego oraz wprowadzania korekt na etapie podstawowym – PRIMARY

 1. Omówienie systemu nodowego DaVinci – czym są nody, jakie mamy układy nodów, nody pojedyncze, nody grupowe i jak z nimi pracować.
 2. Omówienie narzędzi modułu KOLOR na etapie PRIMARY – kółka koloru, karty kolorystyczne, narzędzia współdzielne, Camera RAW.
 3. Nauka pracy z wykresami – waveform, wektoroskop, histogram, parada. Analiza materiału filmowego na potrzeby postprodukcji z wykorzystaniem wykresów.
 4. Korekta techniczna tonalności i koloru – ćwiczenia z obróbki przedwstępnej i wstępnej (PRIMARY) na przykładowych materiałach własnych lub wykonanych na zajęciach z filmowania: z automatem, z narzędziami współdzielnymi, z kółkami koloru, dopasowywanie ujęć, stosowanie presetów/stillsów, do porządkowanie kolorystycznego filmu. Praca z wersjami
 5. Zadanie domowe.

Lekcja 3 (25. listopada) – Podczas zajęć poznamy LUTY i metody korekcji materiałów nagrywanych logarytmicznie oraz nauczymy się sposobów poprawiania typowych błędów  realizatorskich. Nauczymy się również nakładania masek wykreślnych (Power Windows) oraz trackowania.

 1. LUTy – czyli praca w profilach logarytmicznych, korzystanie z LUTów, tworzenie lutów i looków, praca zautomatyzowana.
 2. Zaawansowana korekcja podstawowa materiałów logarytmicznych – dobór LUTów, korekcja z LUTami oraz narzędziami PRIMARY.
 3. Rozwiązywanie problemów z balansem koloru na konkretnych przykładach – usuwanie dominanty barwnej ze złego balansu, usuwanie dominanty wynikające z charakterystyki matrycy, kreatywne używanie temperatury barwowej.
 4. Wstęp do Secondary – czyli narzędzia służące do obróbki szczegółowej – maski i trackowanie masek, rotoskoping
 5. Zadanie domowe.

Lekcja 4 (2. grudnia) – Secondary – korekcja szczegółowa. Podczas zajęć poznamy na czym polega korekcja szczegółowa na obszarach wydzielonych i w jaki sposób korzystać z maskowania.

 1. Maski zakresu i praca z nimi.
 2. Krzywe – użytkownika, krzywe saturacji, barwy i jasności
 3. Nauka pracy na obszarach wydzielonych. Praca z maskami zakresu i wykreślnymi – wyrównywanie kolorystyczne ujęć oświetlonych światłem mieszanym, green screen, punktowe oświetlanie obiektów na planie, zamiana kolorów.
 4. Zadanie domowe

Lekcja 5 (16. grudnia) – Zaawansowane techniki kolorystyczne

 1. Nauka podstawowych technik kolorystycznych stosowanych obecnie w filmie: bleach bypass, vintage, film czarno-biały, stara telewizja, till & orange i jak tworzyć bibliotekę gradingów – LUTów i looków.
 2. Nauka technik kolorystycznych wspomagających realizację – zamiana dnia w noc, tworzenie pór roku, tworzenie nastroju ujęcia.
 3. Praca z “filmlookami” – looki konfekcjonowane i jak samemu robić looki (nauka “jak zrobić taki look”)

W zajęciach tych będziemy stosować wszystkie do tej pory poznane narzędzia oraz sposoby pracy w DaVinci Resolve