Zapraszamy do ankiety!

Chcemy, żeby portal videodslr.pl służył pomocą filmowcom, uczył ich nowych technologii i poszerzał wiedzę dotycząca różnych aspektów filmowania.

Edukcja filmowa to podstawa!

Żeby mieć możliwość służenia Wam pomocą, musimy poznać czym filmujecie, jakich używacie obiektywów, osprzętu i jak wyglądają Wasze zmagania z postprodukcją.

Ankieta

powered by Typeform